AnnonsBesök Folkvillan.se för information om hus.

Om du ska bygga nytt och vill köpa kataloghus rekommenderar vi Hittahus.se

Guide till arkitektutbildning

Så blir man arkitekt – arkitektutbildningar

En arkitekt har kunskaper i arkitektur, det vill säga kunskaper om byggnadskonst, planering av inne- och utemiljöer samt gestaltning. En arkitekt behöver emellertid inte enbart inrikta sig på att rita och formge byggnader. Många arkitekter är till exempel verksamma inom stadsplanering och landskapsplanering.

Utbildningar för arkitektexamen

I de flesta länder runt om i världen är arkitektyrket ett reglerat yrke, i likhet med exempelvis advokatyrket och revisorsyrket. I Sverige är titeln arkitekt emellertid inte skyddad. Det betyder att vem som helst kan kallas sig för arkitekt och praktisera yrket. Dock ska sägas att det finns en de facto reglering för arkitektyrket. Som arkitekt måste man i princip kunna visa upp en akademisk examen för att få praktisera inom yrket.

En arkitektexamen omfattar 300 högskolepoäng (sedan 1 juli 2007), vilket motsvarar 5 års studier på heltid. Den gamla arkitektexamen omfattade motsvarande 270 högskolepoäng (4,5 års studier). Det är fyra universitet i Sverige som är behöriga att utge arkitektexamen, nämligen Kungliga Tekniska Högskolan (Stockholm), Lunds tekniska högskola, Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola (Göteborg). Oavsett vilket lärosäte man väljer, deltar man i kurser som handlar om planering, utformning, förvaltning och förnyelse av byggnader och bebyggelsemiljöer. Det finns också ganska stora möjligheter att specialisera sig inom vissa områden.

De krav man ska uppfylla för att erhålla arkitektexamen fastställs till stor del av EU, genom ett EG-direktiv. Att denna ordning gäller, beror på att arkitektexamen är en skyddad titel i många EU-länder. För att främja den fria rörligheten på den inre marknaden i EU är det viktigt att olika medlemsstaters examina har samma status.

Konkurrensen om platserna på de fyra högskolorna/universiteten är mycket stor. Det krävs goda betyg eller bra resultat på högskoleprovet för att bli antagen. Under de senaste åren har det krävts att man har nått minst 1,9 poäng på högskoleprovet eller samlat ihop 22 antagningspoäng från gymnasiebetygen.

sidebar2 a
sidebar2 b